Projekty EU

Kreativní vouchery

Projekt „Marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh“ pod registračním číslem 0380000764 byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.