Úvod / Články / STAVEBNÍ POVOLENÍ NA BAZÉN. KDY JE POTŘEBA?

STAVEBNÍ POVOLENÍ NA BAZÉN. KDY JE POTŘEBA?

18. 9. 2022

Potřebujete stavební povolení na bazén u rodinného domu?  Musíte mít projektovou dokumentaci, nebo stavební povolení?
Na to se podíváme v tomto krátkém článku…


Legislativa stavebního zákona hovoří o dvou případech. Čili stavby (bazény, skleníky, pergoly) do 40m2 zastavěné plochy a nad 40m2 zastavěné plochy.

Instalace bazénů bez stavebního povolení:

Pokud bude bazén u objektu jako je rodinný dům, nebo u objektu, který slouží pro rodinnou rekreaci a bazén se vejde do 40m2 zastavěné plochy, stavební povolení ani ohlášení stavby mít nemusíte. Aktualizací stavebního zákona v roce 2018 přinesla velké zjednodušení těchto staveb. Dříve platilo, že u menších bazénů než 40 m2 jste vyplnili formulář Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu. Mimo to jste museli zařídit také souhlas sousedů, kteří Vám svým podpisem stavbu povolili. Dnes to nutné není, a souhlas sousedů si můžete zařídit pouze pokud chcete mít klid. V praxi to tedy znamená že všechny naše typové bazény můžete bez problémů umístit na zahradu k rodinnému domu nebo objektu pro rodinnou rekreaci bez stavebního povolení. 

Výpis zastavěné plochy typových bazénů: 

Superior LT 5 = 15 m2
Superior LT 6 = 18 m2
Superior LT 7 = 21 m2
Superior LT 8 = 24 m2

Superior 5 = 19,3 m2
Superior 6 = 22,8 m2
Superior 7 = 26,3 m2
Superior 8 = 29,8 m2


                                                                                                         

Instalace bazénů které stavební povolení vyžadují:

Když ale uvažujete o bazénu, který má nad 40m2, tak už se papírování nevyhnete. Dříve se muselo vyřídit ohlášení stavby, dnes postačí územní souhlas. Vždy doporučujeme osobní návštěvu na příslušném stavebním úřadě, ke vás informují o potřebných dokumentech. Z praxe jsme se setkali s potřebou připravit projektovou dokumentaci, situační výkres a technickou zprávu. Poté si zažádáte o územní souhlas, musíte vyplnit identifikační údaje záměru, vypsat pozemky, na kterých se záměr umisťuje (katastrální území, parcelní č., druh pozemku, výměra pozemku), identifikační údaje žadatele a popis záměru. Na závěr napíšete místo, datum a podpis.

V druhé části žádosti se připravte na doklady prokazující vlastnické právo žadatele, smlouvu, nebo doklad o právu provést stavbu. Tyto doklady se připojují pouze tehdy, nelze-li tato práva ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. V opačném případě postačí například kupní smlouva či výpis z katastru nemovitostí. Dále souhlas vlastníka pozemku budete potřebovat v případě, že vám pozemek nepatří a plnou moc pouze pokud někoho zastupujete například (bratra, otce, manželku).  Souhlasy osob, které mají vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům a souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkrese. TZN: vytisknout výkres a obejít sousedy, kde postačí věta souhlasím s umístěním stavby + podpis a datum. Ten pak přiložit k žádosti. Pokud jsou ze strany úřadů jakékoliv připomínky na doplnění dokumentů, musí se vyřídit. Každý úředník a úřad postupuje trochu dle svých pravidel a tak se můžete setkat s čímkoliv, například pokud žijete v oblastech CHKO a podobně.

Dokumenty ke stažení v PDF:

Územní souhlas – část A a B

Náhled do katastru nemovitostí

Zaručená kvalita od Superiorsteel

Špičková technická kvalita a užitná hodnota nerezových bazénů Superior Steel ® jsou významné složky naší firemní DNA
15
let zkušeností
150+
realizací
10
let záruka na nerezový bazén
Prohlídnout modely