Klientská zónaE-shop
Úvod / Články / STAVEBNÍ POVOLENÍ NA BAZÉN. KDY JE POTŘEBA?

STAVEBNÍ POVOLENÍ NA BAZÉN. KDY JE POTŘEBA?

18. 9. 2022

Potřebujete stavební povolení na bazén u rodinného domu?  Musíte mít projektovou dokumentaci, nebo stavební povolení?
Na to se podíváme v tomto krátkém článku…


Legislativa stavebního zákona hovoří o dvou případech. Čili stavby (bazény, skleníky, pergoly) do 40m2 zastavěné plochy a nad 40m2 zastavěné plochy.

Instalace bazénů bez stavebního povolení:

Pokud bude bazén u objektu jako je rodinný dům, nebo u objektu, který slouží pro rodinnou rekreaci a bazén se vejde do 40m2 zastavěné plochy, stavební povolení ani ohlášení stavby mít nemusíte. Aktualizací stavebního zákona v roce 2018 přinesla velké zjednodušení těchto staveb. Dříve platilo, že u menších bazénů než 40 m2 jste vyplnili formulář Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu. Mimo to jste museli zařídit také souhlas sousedů, kteří Vám svým podpisem stavbu povolili. Dnes to nutné není, a souhlas sousedů si můžete zařídit pouze pokud chcete mít klid. V praxi to tedy znamená že všechny naše typové bazény můžete bez problémů umístit na zahradu k rodinnému domu nebo objektu pro rodinnou rekreaci bez stavebního povolení. 

Výpis zastavěné plochy typových bazénů: 

Superior LT 5 = 15 m2
Superior LT 6 = 18 m2
Superior LT 7 = 21 m2
Superior LT 8 = 24 m2

Superior 5 = 19,3 m2
Superior 6 = 22,8 m2
Superior 7 = 26,3 m2
Superior 8 = 29,8 m2


                                                                                                         

Instalace bazénů které stavební povolení vyžadují:

Když ale uvažujete o bazénu, který má nad 40m2, tak už se papírování nevyhnete. Dříve se muselo vyřídit ohlášení stavby, dnes postačí územní souhlas. Vždy doporučujeme osobní návštěvu na příslušném stavebním úřadě, ke vás informují o potřebných dokumentech. Z praxe jsme se setkali s potřebou připravit projektovou dokumentaci, situační výkres a technickou zprávu. Poté si zažádáte o územní souhlas, musíte vyplnit identifikační údaje záměru, vypsat pozemky, na kterých se záměr umisťuje (katastrální území, parcelní č., druh pozemku, výměra pozemku), identifikační údaje žadatele a popis záměru. Na závěr napíšete místo, datum a podpis.

V druhé části žádosti se připravte na doklady prokazující vlastnické právo žadatele, smlouvu, nebo doklad o právu provést stavbu. Tyto doklady se připojují pouze tehdy, nelze-li tato práva ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. V opačném případě postačí například kupní smlouva či výpis z katastru nemovitostí. Dále souhlas vlastníka pozemku budete potřebovat v případě, že vám pozemek nepatří a plnou moc pouze pokud někoho zastupujete například (bratra, otce, manželku).  Souhlasy osob, které mají vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům a souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkrese. TZN: vytisknout výkres a obejít sousedy, kde postačí věta souhlasím s umístěním stavby + podpis a datum. Ten pak přiložit k žádosti. Pokud jsou ze strany úřadů jakékoliv připomínky na doplnění dokumentů, musí se vyřídit. Každý úředník a úřad postupuje trochu dle svých pravidel a tak se můžete setkat s čímkoliv, například pokud žijete v oblastech CHKO a podobně.

Dokumenty ke stažení v PDF:

Územní souhlas – část A a B

Náhled do katastru nemovitostí

Zaručená kvalita od Superiorsteel

Netus ornare odio quis a, nec. Ullamcorper purus tempus proin ante fringilla eget ut ac, id. Sed sem proin montes, fermentum facilisis purus.
13
let zkušeností
150+
realizací
10
let zátuky
Prohlídnout modely