CzechEnglishGermanHungarianItalian

ZÁKLADY

Vodu v bazénech neznečišťují pouze viditelné nečistoty, ale také mikroorganismy v podobě řas, bakterií, hub a virů. I po důkladném umytí přináší každý koupající do vody miliony zárodků, stejně jako pot, vlasy, kožní maz a zbytky kosmetických a opalovacích prostředků. Ty tvoří živnou půdu pro bakterie, viry, houby a řasy. Proto je péče o vodu důležitým předpokladem zdravého využití bazénu.

Kromě nejrůznějších mechanických sběračů nečistot (vysavače, síťky apod.) existuje celá řada chemických látek pro obnovu kvality vody. Chemické ošetření má za úkol provést dezinfekci vody, zajistit úpravu hodnot pH, zamezit tvorbě řas v bazénu a zabránit vylučování vápníku a těžkých kovů do vody. Potom následují další doplňkové činnosti – čištění bazénu, flokulace (odstranění koloidních nečistot), zazimování apod. Při úpravě vody chemickou cestou je nutno brát ohled na množství vody, které je dle normy stanoveno pro dopuštění bazénu a to 50 l na osobu a den.

Hodnota pH je dle definice záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů (pH= – log H+). Je znázorněna na stupnici od pH 1 až do pH 14 a ukazuje, zda ve vodě převažují kyselé nebo zásadité látky.

Neutrální vodní roztok má hodnotu pH = 7

hodnota pH pod 7 – roztok kyselý

hodnota pH nad 7 – roztok zásaditý (alkalický)

Když napouštíme vodu do bazénu, uniká část těkavých látek do ovzduší a tím stoupá hodnota pH – voda se stává zásaditější. Proto je nutné měřit hodnotu pH až po několika hodinách, po napuštění celého bazénu a zapnutém filtračním zařízení. Doporučená hodnota pH vody v bazénech se pohybuje v rozmezí od 6,8 až 7,6. V tomto rozsahu je dáno největší působení chloru bez vedlejších vlivů. Na hodnotě pH závisí příjemný pocit při koupání, správná funkce zařízení a účinnost dalších bazénových přípravků. Kontrola pH musí být minimálně 1x týdně pomocí měřící soustavy.

Při pH nad 7,6 se mohou ve vodě vyskytovat zákaly (vysrážený vápník, hořčík, železo, mangan), které mohou způsobit ucpání filtru, snížení účinnosti dezinfekčních chlorových přípravků, zápach po chloru, podráždění očí a pokožky. V tomto případě je nutné pro úpravu vody a snížení hodnoty pH použít přípravek pH mínus. Vypočtené množství se rozpustí ve vodě a přilije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení.

Při pH pod 6,8 může docházet ke zvýšené korozi kovu a betonu, blednutí barev umělé hmoty bazénu a také k podráždění očí a pokožky. Při této hodnotě je nutné připravit roztok z přípravku pH plus. Přípravek se dávkuje do bazénu po rozpuštění požadovaného množství ve vodě při zapnutém filtračním zařízení.

Dezinfekce vody je nejdůležitější částí údržby, neboť dochází k eliminaci mikroorganismů a tím k zajištění hygienicky čisté vody. Pro dezinfekci slouží chlorové a kyslíkové přípravky.

Chlorové přípravky: Množství chloru potřebného pro dezinfekci závisí na jakosti vody, teplotě a době styku chloru s vodou. Přípravky na bázi organických látek slouží jako dezinfekční, protiporostové a antimikrobiální prostředky pro celosezónní údržbu znečištěných bazénů. Likvidují řasy, bakterie, houby, plísně a viry. Přípravky působí tak, že po rozpuštění ve vodě postupně uvolňují chlor a tím dochází k dezinfekci a oxidaci organických znečištění vody. Aby byla dezinfekce účinná, musí se obsah chloru ve vodě pohybovat v rozmezí 0,1 až 0,5 mg/l.

Při měření a následném dávkování chlorových přípravků je nutno vědět, že se ve vodě nachází volný a vázaný chlor. Volný chlor je ten, který po dávkování zůstal ve vodě a lze ho využít pro dezinfekci. Obsah volného chloru měří většina testerů. Vázaný chlor je část aktivního chloru, který se navázal na dusíkaté látky (amonné ionty, aminy, močovina aj.), tzn. látky pocházející z lidské pokožky a jsou obsaženy v potu. Proto je důležité před vstupem do bazénu se důkladně omýt a osprchovat, aby nedocházelo ke zbytečnému nanášení látek z potu do bazénové vody. Vázaný chlor (ve formě chloramínů) se může odštěpit, je aktivní a má stále dezinfekční účinky. Hodnota vázaného chloru se neměří, vypočítá se z rozdílu obsahu celkového a volného chloru.

Stanovování pouze volného chloru vede k přechlorování a voda se může stát zdravotně závadnou. Zákazník dle naměřené hodnoty neustále přidává do bazénu chlorové přípravky. Nezná hodnotu vázaného chloru, který se využívá také dezinfekci a který je ve vodě přítomen. Proto nejvhodnějším měřícím zařízením jsou testery s měřením obsahu celkového a volného chloru. Obsah celkového chloru se má pohybovat v rozmezí 0,1 – 0,5 mg/l, obsah volného chloru 0,1 – 0,5 mg/l. Doporučený obsah vázaného chloru by měl být co nejnižší, max. 0,3 mg/l. Při zvýšeném obsahu vázaného chloru (to znamená vysoký stupeň znečištění vody organickými látkami) je nutné vodu v bazénu naředit čistou vodu.

Pro chlorovou desinfekci slouží tyto přípravky:

Chlor – šok je rychlorozpustný granulát, který se přidává do vody v případě nutnosti rychlého nachlorování při napuštění bazénu nebo nastartování začátku sezóny a nebo při extrémních podmínkách provozu bazénu (vysoké teploty, silné zátěže bazénu koupajícími se apod.), ev. pokud má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach apod.).

5v1 – ve formě tablet má víceúčelové užití, zajistí dezinfekci bazénové vody pomocí pomalu rozpustného chloru, zabrání vzniku řas, odstraní nečistoty pomocí flokulace a částečně udržuje hodnotu Ph. Tablety se dávkují do skimmeru nebo dávkovač tablet, nesmí přijít do přímého styku se stěnou nebo dnem bazénu (mohlo by dojít k jejich poškození).

Kyslíkové přípravky: 

Kyslík se dávkuje převážně automatickými dávkovači. Jedná se o koncentrát tekutého peroxidu vodíku, nejčastěji s 14%. Jedná se o hypo-alergéní chemii, která nijak nezapáchá. Je nevhodná do vody s velkým obsahem minerálů. Kyslík má delší reakční dobu za kterou umí zlikvidovat viry a bakterie než chlor. Z pravidla: kyslík=20 s /Chlor=5 ms. Je proto potřeba dávkovat větší množství kyslíku než chloru. Ve formě tablet se u nerezových bazénů nepoužívá.

Bouřkové počasí, zvýšené teploty, časté používání bazénu a nedostatečná filtrace jsou faktory, které mohou podpořit růst vodních řas, které způsobují slizká místa na dně a stěnách bazénu. Řasy se vyvíjejí UV zářením a teplou vodou, vytvářejí živnou půdou pro bakterie. Jako přípravek se dříve dost často používala modrá skalice (síran měďnatý), která je klasifikována jako ostatní jed a její používání není možno doporučit (ovlivňuje krevní obraz).

ničí většinu běžných řas a má baktericidní účinky. V průběhu horka nebo zvýšené intenzity používání bazénu se doporučuje přidávat udržovací dávku v kratších intervalech. Přípravek byl testován na kožní a oční dráždivost s negativním výsledkem. Při vypouštění bazénu není vhodné tuto vodu používat na zalévání ani ke kompostování, neboť přípravek má baktericidní účinky a tím likviduje bakterie a další mikroorganismy nezbytné pro růst rostlin. Přípravek se používá jako pomocná antibakteriální látka ke kyslíkové dezinfekci.

Do vody jsou zanášeny nebo jsou zde přítomny různé mikroskopické (koloidní) částice, které zhoršují hygienickou kvalitu vody a její průzračný vzhled. Zákaly mohou vznikat přítomností zvýšené koncentrace iontů vápníku, železa, manganu (zabarvení vody) nebo mohou být přinášeny do bazénu koupajícími např. mýdlem. Tyto částice koloidní povahy obalují bakterie a viry, ty lépe vzdorují dezinfekci a dochází tím ke zhoršování kvality bazénové vody. V mnoha případech filtrační zařízení již nemusí dostatečně částice odfiltrovat. Flokulace je fyzikálně chemický proces, kterým se z vody odstraňují koloidní látky anorganického a organického původu. Cílem tohoto procesu je vytvořit takové podmínky, aby se nečistoty přítomné ve vodě převedly do separovatelné formy – větších celků, které lze z vody odstranit sedimentací nebo filtrací. K těmto účelům je určen přípravek. Jeho účinnost je zajištěna při nastavení hodnoty pH na 6,8, kterou je nutno dodržet pro dokonalou flokulaci. Dávka se rozpustí v umělohmotné nádobě, uvede se do chodu filtrace a naředěný přípravek se pomalu vlije do sběrače (skimmeru). Filtrace se nechá běžet několik hodin. Jemné nečistoty se zachytí na filtru, větší je možno odsát ze dna ponorným vysavačem. Flokulaci je možno provádět 1x za 1 – 3 týdny.

Pro správný požitek z koupání je nutné provést před každým novým napuštěním bazénu jeho dokonalé čištění. Na stěnách a dně bazénu se usazují různé nečistoty jako je např. kožní tuk, kosmetika z koupajících se osob, prach, nečistoty z ovzduší a okolí bazénu, vyloučená tvrdost z bazénové vody. Tyto nečistoty opět tvoří vhodnou půdu pro tvorbu bakterií a řas. Proto je nutné alespoň jedenkrát ročně, nejlépe na jaře před napuštěním nebo při odpuštění vody pro zajištění bazénu na zimu, důkladně bazén vyčistit dle doporučení na kartě návody-čištění nerezové oceli.

Po skončení koupací sezóny je nutné připravit bazén na přezimování. Tato příprava usnadní zahájení jarního provozu bazénu. Voda v bazénech se nesmí v některých případech vypouštět. Do vody se přilije přípravek , který působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování vápníku. Přípravek se naředí v umělohmotné konvi a vlije se podél okraje bazénu. Nechá se zapnuté filtrační zařízení pro dokonalé rozptýlení přípravku do bazénové vody. Po rozmíchání se sníží její hladina cca o 15 – 20 cm (dle pokynů výrobce bazénů – je to většinou pod hladinu sběrače, zpětné trysky, osvětlení a pod protiproud), odmontuje se příslušenství bazénu a bazén se zakryje fólií. Usazeniny, které vzniknou po odpuštění vody je vhodné očistit přípravkem

VIDEA

Vybrali jsme videa našich bazenářských kolegů, o kterých si myslíme že jsou dobře natočené, a obsahují podstatné informace.

KE STAŽENÍ

LET V BAZÉNÁŘSKÉ BRANŽI

nerezové bazény vyrábíme od roku 2009

LET ZKUŠENOSTÍ S NEREZOVOU OCELÍ

od roku 1997 vyrábíme nerezové příslušenství pro strojírenský a potravinářský průmysl v oblasti MaR

FINÁLNÍCH REALIZACÍ

bazény vyrábíme po celý rok – instalace od Jara až do Zimy

Sledujte nás a naší práci na sociálních sítích

Při výrobě bazénů používáme nejmodernější strojírenské a svařovací technologie. Kvalitu podtrhuje vysoký podíl ruční práce, pro dosažení nejlepšího efektu a maximální užitné hodnoty bazénu.

© 2022 Superior Steel
CzechEnglishGermanHungarianItalian
Cenník servisu

Práce (1x technik) = 590,-/hod
Doprava = 10,-/km

Ceny uvedeny bez DPH